(24.05.2020) Ofiary przeznaczone na remont kaplicy św. Zofii w Rudce prosimy wpłacać na wydzielony tylko na ten cel rachunek PKO Bank Polski, nr 31 1020 4955 0000 7302 0253 2059

 

 

(10.06.2020) Zdjęcia kaplicy z trwającego aktualnie remontu, oraz poniżej dokumentacja fotograficzna sprzed remontu, a także dokument o przyznaniu dofinansowania.